I fråga om historiciteten i Jesu uppståndelse har den amerikanske teologen och filosofen Gary Habermas utvecklat en metod som han kallar för ”The Minimal Facts Approach”. Den innebär att man utgår från fakta som så gott som alla forskare inom området accepterar – även starkt kritiska ateistiska forskare. Dessa fakta ska vidare ha stabila bevis som backar upp dem från flera oberoende källor. Genom att använda denna metod vill Habermas granska huruvida det kan anses troligt att utgående från fakta som nästan alla historiker accepterar dra slutsatsen att Jesus verkligen, på ett fysiskt sätt, uppstod från det döda.

Av: Tore Jungerstam

Läs mer: SEA Paper 54: Historiska skäl att tro på Jesu uppståndelse