Bibelns ofelbarhet innebär att skriften, i de ursprungliga handskrifterna och när den tolkas enligt den mening som avsetts, talar sant i allt som den påstår, skriver teologiprofessor Kevin J.Vanhoozer.
I detta första nummer av SEA:s artikelserie om evangelikal teologi redogör Vanhoozer för läran om skriftens ofelbarhet.

Av Kevin J. Vanhoozer

Läs mer: SEA Paper 1 Skriftens ofelbarhet