Efter att i stort sett ha legat i dvala under nästan ett århundrade, har nu ett antal naturalistiska alternativa hypoteser om Jesu uppståndelse nyligen publicerats på olika håll. Precis som i slutet av 1800-talet är hallucinationer och liknande subjektiva synsätt de populäraste bland kritikerna. Vi ska gå igenom flera av dessa aktuella förklaringar, och kan då presentera åtskilliga invändningar, både mot sådana subjektiva synsätt som helhet och med tanke på ett par problem som de medför. Vi ska visa att dessa alternativa förklaringsmodeller av många skäl inte kan förklara historiciteten bakom Jesu framträdanden som uppstånden, inte heller när man bedömer teorierna efter kritiskt accepterade principer.

Av Gary R. Habermas

Läs mer SEA_Paper_2_Bortförklaringar_av_Jesu_uppståndelse