Några av de mest återkommande och populära teorierna om Jesus, bland till exempel New Age -anhängare, inspireras till stor av Nag Hammadi-texterna och andra gnostiska texter. Budskapet är bland annat att Jesu framträdanden efter uppståndelsen är av ett helt annat slag än i de bibliska historierna. Jesus visade sig genom andliga visioner snarare än fysiska omständigheter. Författaren Douglas Groothuis, som var en av de första evangelikala akademikerna att analysera New Age-rörelsen, jämför i denna artikel Bibelns och gnostikernas Jesus.

Av Douglas Groothuis

Läs mer: SEA Paper 3 Gnosticismen och den gnostiske Jesus