”Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren … Jag är den gode herden, och jag känner mina får och de känner mig.” (Joh 10:11, 14). Vad kan vi lära oss av den gode herden om att inte ägna sig åt maktmissbruk? I denna artikel delar psykologen Diane Langberg med sig av både positiva och negativa erfarenheter från sitt arbete som professionell själavårdare. Bland annat konstaterar hon att det är alltför lätt att vara en olämplig herde. När herden går in i ett trasigt liv, ett liv med så väldiga behov, får självklart han eller hon ett betydande inflytande. Och en sådan möjlighet att hjälpa innebär också en stor möjlighet att skada, skriver hon.

Av Diane Langberg

Läs mer: SEA_Paper_7_Porträtt_av_en_herde_och_själavårdare