Synd är inte bara att göra dåliga saker, utan i grunden att göra goda saker till nödvändiga saker. Synd är att bygga sitt liv och sin mening på något, även på en mycket god sak, istället för på Gud. I denna artikel delar Timothy Keller, pastor i Redeemer Presbyterian Church i New York och författare till boken Varför ska jag tro på Gud?, med sig av hur man kan tala om synd i postmoderna sammanhang där människor är kritiska mot både auktoriteter och sanningsanspråk. Han menar att Bibelns undervisning om avgudadyrkan är särskilt användbar för att evangelisera i ett postmodernt sammanhang.

AvTimothy Keller

Läs mer SEA Paper 8 Att tala om avgudadyrkan i en postmodern tid