I den aktuella sanningskrisen är praktiska argument avgörande när vi vänder oss till två olika grupper av människor. En grupp är de som håller fast vid traditionella judiska och kristna förutsättningar om sanningen, men som har blivit vårdslösa eller tveksamma att försvara den. Den andra är de som inte håller fast vid dessa övertygelser men bryr sig väldigt mycket om det samhälle de lever i, och kvaliteten på sina egna liv i det. I denna artikel ger Os Guinness, författare och samhällsdebattör, ett genomtänkt försvar av den bibliska sanningssynen som vänder sig emot en postmodern syn som ifrågasätter existensen av förblivande sanningar.

Av Os Guinness

Läs mer SEA_Paper_9_Tid_för_sanning