Arbetslöshet gör människor sårbara och utsatta för människohandlare. Det är också ett faktum att vi inte kan börja tala om upprättelse för offren för människohandel om vi inte kan erbjuda dem jobb med värdighet. För att förebyggandet och upprättelsen ska räcka till måste det alltså innefatta att skapa jobb. Det innebär att företagsmänniskor måste medverka i nätverken mot människohandel. I detta SEA Paper utforskar Mats Tunehag hur kristnas entreprenörskap kan medföra sociala reformer, stå som modell för rättvisa och jämlikhet och minska fattigdomen. Mitt i all komplicerad historisk, etnisk, klimatrelaterad, ekonomisk och social dynamik i olika samhällen, utgör en bibliskt utformad företagsamhet en möjlighet att tjäna Gud och det gemensamma bästa, menar Tunehag. Han skriver här om hur historiska och aktuella berättelser betonar hur viktigt det är med inslag av företagsamhet när vi som kristna omvärderar och omformar samhället.

Av Mats Tunehag

Läs mer SEA Paper 22 Business as Mission