Sedan starten 2001 har både enskilda personer och juridiska personer Ä samfund, församlingar och organisationer Ä kunnat bli medlemmar i SEA. I dagsläget är vi över 4000 personliga medlemmar och ca 75 juridiska medlemmar.

Denna dubbla medlemsstruktur har varit viktig för oss i ett uppbyggnadsskede. Vi har fått personligt engagemang och förbön från kristna över hela landet och vi har fått ekonomiska resurser och legitimitet från våra juridiska medlemmar. Tillsammans representerar vi nästan 150 000 evangeliska kristna!

Samtidigt har den dubbla medlemsstrukturen också emellanåt ifrågasatts; individuellt och juridiskt medlemskap är två olika storheter. De stora juridiska medlemmarna har inte heller, på grund av den egna ekonomiska situationen, alltid kunnat leva upp till medlemskraven ekonomiskt sett.

Med detta som bakgrund lägger SEA:s styrelse ett djärvt och framåtblickande förslag om organisationsutveckling av SEA vid vårt årsmöte den 23 mars. Förslaget är följande:

SEA görs om till enbart en förening för enskilda personer. Målsättningen är att fortsätta växa under 2010 med samma takt som vi växte under 2009; två tusen nya medlemmar! Det skulle innebära att vi till nästa årsskifte är 6000 medlemmar! Det ger oss mängder med personligt engagemang och en växande ekonomisk grund.

Samtidigt startar vi SEA:s nätverk för juridiska personer; ett nationellt nätverk för samfund, församlingar och organisationer. Alla de sammanhang som idag är våra juridiska medlemmar kommer att tillsammans utgöra nätverket Ä och vi räknar med att det efterhand också kommer med många fler. I nätverket kan vi mer målinriktat skapa mötesplatser för kristna ledare och tillsammans arbeta med strategiska frågor och de utmaningar som vi som kristna står inför i vårt land. Och vi behåller den legitimitet som samfund, församlingar och organisationer ger.

Om årsmötet bejakar förslaget genomförs det med omedelbar verkan.

Fördelarna med den nya organisationen är flera:

– SEA får en enklare och klarare struktur; dels en medlemsförening med personliga medlemmar och dels ett nätverk för juridiska personer.
– SEA kan bättre möta olika gruppernas behov och utveckla arbetsformer som kan vara till hjälp både för enskilda personer (våra medlemmar) och för olika kristna sammanhang (vårt nätverk).
– SEA får långsiktigt, om vi fortsätter att växa som medlemsorganisation, en stabilare ekonomisk bas som bärs upp av ett större personligt engagemang.

Tack för att du står med oss i arbetet! Har du synpunkter på förslaget om ny organisationsstruktur, så hör gärna av dig. Tillsammans kan vi göra skillnad!

STEFAN GUSTAVSSON
Generalsekreterare
Svenska Evangeliska Alliansen

HJÄLP OSS!

********** Ge en gåva! **********

Under de kommande två månaderna är vår ekonomi ytterligt pressad. Vi ber därför om din hjälp. Du som delar SEA:s vision: Ge oss en extra gåva! Rent konkret söker vi hundra personer som kan ge tusen kronor var. Oavsett om du vill ge mindre eller ge mer, så är din gåva viktig.

Tack för din hjälp i en mycket viktig tid!

PlusGiro 108 64 10 – 6