Få uttryck är så allmänt accepterade i Sverige som ”alla människors lika värde”. Men trots detta visar det sig gång på gång att frågor som har med människovärdet att göra är komplicerade Ä och ibland direkt explosiva.

Hur hanterar vi till exempel teman som mänskliga rättigheter, abort, samvetsfrihet, dödshjälp och HBTQ? Fem kristna debattörer ges här en möjlighet att dela hur de själva resonerar när det gäller dessa och angränsande frågor. Hur kan sanning och barmhärtighet få vandra hand i hand? Och hur tänker de själva, bortom utspelen och debattartiklarna?

– Del 1 innehåller samtliga inledningsanföranden (tillgänglig för alla): http://lifely.se/video/701
– Del 2 innehåller panelsamtal och publikfrågor (kräver inloggning på Lifely.se, som är kostnadsfri): http://lifely.se/video/700

Medverkande: Olof Edsinger (SEA), Per Ewert (Claphaminstitutet), Ruth Nordström (SHRL), Emelie Rynningsjö (Människovärde), Stefan Swärd (ordförande SEA) och Christoffer Abrahamsson (präst i EFS/Svenska kyrkan). Moderator: Frida Park, debattredaktör Dagen.

Seminariet är en inspelning från Svenska Evangeliska Alliansens och tidningen Dagens samtalskväll den 5 oktober.