– Var och en har rätt att tänka efter själv. Vi befinner oss vid en viktig punkt i vårt land där vi behöver lyfta fram samvetsfriheten. Det handlar om att vi i frågor som rör våra djupaste övertygelser måste respektera vad människors samvete säger. Som kristna kan vi inte bara följa den statlig uppfostran eller majoriteten i media; vi kommer fortsätta tänka självständigt.

Det säger Stefan Gustavsson, generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen och initiativtagare till Manifest för Samvetsfrihet som lanserades för fyra år sedan tillsammans med ledare från hela bredden av kristenheten; evangeliska, katolska och ortodoxa kristna. Manifestet uppmanade alla med inflytande och ansvar att respektera och försvara rätten för kristna att tro och leva i enlighet med sin övertygelse och utifrån sitt samvete.

– Med anledning av fallet med barnmorskan Ellinor Grimmark som nu förvägras det jobb hon utlovades då hon inte vill utföra aborter, är manifestet än mer aktuellt. När Samvetsmanifestet först presenterades fördes diskussionen om religions- och samvetsfrihet främst på ett filosofiskt plan; nu ser vi den utmaningen i praktiken.

Manifestet har skickats till Diskrimineringsombudsmannen (DO) på begäran av barnmorskan Ellinor Grimmarks juridiska ombud, Ruth Nordström, som ett underlag i det pågående ärendet. Det går dock fortfarande att skriva under uppropet som är ett försvar av bland annat människovärdet och religions- och samvetsfriheten. Även rätten att försvara den kristna synen på äktenskap och familj ingår i manifestet.

– Manifestet är viktigt inte minst nu när rätten till samvetsfrihet och religionsfrihet på arbetsplatser prövas i Sverige. Vi välkomnar initiativet från SEA och uppmuntrar fler att ställa sig bakom manifestet, vilket är en mycket betydelsefull markering i pågående fall om samvetsfriheten, säger Ruth Nordström som även företräder stiftelsen Provita och juristorganisationen Scandinavian Human Rights Lawyers.

Nedladdningsbara namnlistor för att skriva under Manifest för Samvetsfrihet finns tillgängliga på webbsidan www.samvetsfrihet.se. Det går även att skriva under manifestet på webbsidan.

Några av de kyrkoledare som redan skrivit på uppropet är biskop Anders Arborelius (Katolska kyrkan), ärkebiskop Benjamin Atas (Syrisk-ortodoxa kyrkan), ärkebiskop Abdulahad Shabo (Syrisk Ortodoxa kyrkan i ärkestiftet, Sverige och Skandinavien), missionsdirektor Anders Blåberg (Evangeliska Frikyrkan), Hans Weichbrodt (präst och inspiratör OAS-rörelsen). Även opinionsbildare som Siewert Öholm, Felicia Ferreira (publisher Dagen), Lukas Berggren (chefredaktör Världen idag), Elisabeth Sandlund (opinionsredaktör Dagen) har skrivit under.

– Vi som har skrivit denna deklaration är kristna från hela bredden av kristenheten. Staten ska inte uppfostra medborgarna om hur man ska tro och tänka. Varje individ har rätten och ansvaret att själv agera utifrån sitt samvete, avslutar Stefan Gustavsson.

Länk till Manifest för Samvetsfrihet och möjlighet att skriva under

Svenska Evangeliska Alliansen skriver mer om fallet här.

Dagens opinionsredaktör Elisabeth Sandlund förklarar här varför kristna har ett ansvar att engarera sig för samvetsfrihet.

Världen idags chefredaktör Lukas Berggren förklarar här varför barnmorskan Ellinor Grimmark behöver stöd.