Tillsammans med 90 kristna ledare och teologer som Chris Wright vid Langham Partnership och UMU:s grundare Loren Cunningham, deltar SEA:s Stefan Gustavsson vid Lausannerörelsens samling i Wittenberg, Tyskland, kommande vecka för att både fira reformationen och samtala om strategier och utmaningar för global mission idag.

Ä Det är med stor förväntan jag reser till Wittenberg och den internationella Lausannerörelsens firande av reformationen. Fokus ligger inte på att titta 500 år tillbaka i tiden, utan på utmaningen framåt. Utifrån reformationens återupptäckter av evangeliets innehåll är frågan för oss evangeliska kristna: Hur kan vi samarbeta för att förverkliga visionen om att ge evangeliet om Jesus Kristus till varje människa idag? säger Stefan Gustavsson och fortsätter.

Ä Vi behöver tänka igenom hur vi når ut med evangeliet till muslimer, hinduer, buddhister och ateister i olika kulturella kontexter. Utmaningarna ser olika ut samtidigt som de goda nyheterna är de samma. Detsamma vad gäller evangelisation bland studenter, onådda folkgrupper och de miljoner människor som lever i fattigdom respektive välstånd.

Lausannemötet som äger rum den 12-14 juni i Wittenberg, Tyskland, där Martin Luther år 1517 spikade fast sina 95 teser på kyrkporten, kommer att ta sig an en rad olika fokusområden som rör bland annat media och nya teknologier, evangelisation, och folkgrupper.

– Strategiskt var Luther mycket skicklig i att använda sin tids nya medium, tryckta böcker och pamfletter. Vi behöver tänka igenom hur vi bäst kan använda vår tids nya media för att strategiskt presentera evangeliet för varje människa, säger Stefan Gustavsson.

Information om Lausannemötet i Wittenberg finns på Lausannerörelsens hemsida.

Fotnot: Svenska Evangeliska Alliansen är en direkt fortsättning av den tidigare svenska Lausannekommittén. SEA:s teologiska bas utgörs av Lausannedeklarationen.