2019 tog Evangeliska Frikyrkans Medarbetarförbund initiativ till en kurs kopplad till antologin Bekänna färg: Kyrkan och hbtq i en regnbågsfärgad värld (Apologia 2019). Upplägget bygger på fem olika samlingar, där var och en inleds av en inspelad undervisning med teologerna Olof Edsinger, Ray Baker, Marcus Fröding och Henrik Åström. Kursmaterialet görs nu tillgängligt på nytt – och helt gratis!

Instruktioner samt tankarna bakom kursen kan du läsa här.

Inspelningarna till respektive samling kan du lyssna till nedan:

Samling 1: ”Kan vi både ’älska vår nästa’ och tillämpa hela Bibeln?” (Olof Edsinger)

Samling 2: ”Vill Gud ha med mig att göra?” (Marcus Fröding)

Samling 3: ”Jag tror jag är homosexuell” (Ray Baker)

Samling 4: ”Kan kärlek vara synd?” (Olof Edsinger)

Samling 5: ”Finns det plats för mig?” (Henrik Åström)

Alla inspelningarna finns samlade i ett album här.