– Alla svenskar är förlorare om det är acceptabelt att utesluta en föreningsmedlem på det sätt som IOGT-NTO gjort. Det säger advokat Sam Ericson, en svenskamerikan som pläderat i 50 fall i USA:s högsta domstol och som är grundare av Advocates International, ett globalt nätverk av 30 000 jurister i 150 länder.

– För det första riskerar de som har impopulära åsikter att förlora rätten till att förenas med andra; föreningsfriheten. För det andra förlorar alla privata sammanslutningar, som företag, organisationer och kyrkor. De är inte fria från hot från dem som söker straffa människor som har politiskt inkorrekta åsikter, säger Sam Ericson.

Under rättegången mot Åke Green uttryckte hundratals utländska jurister och människorättsaktivister sin oro över utvecklingen i Sverige. Yttrandefriheten hotades! Åke Green friades av Högsta domstolen men nu försöker intoleransens apostlar straffa Åke Green på andra vägar. Men även nu reagerar omvärlden, inte minst de som kan juridik, förstår sig på mänskliga rättigheter samt kan grunderna för demokrati och en fungerande rättsstat.

– Som ledare för ett globalt nätverk av tusentals jurister kan jag säga att det finns ingen trovärdig jurist som stödde åtalet mot Green. Ej heller kan jag tänka mig att det finns någon försvarare av mänskliga rättigheter som skulle godkänna eller försvara uteslutningen av Green ur IOGT-NTO, skriver Sam Ericsson ledare för Advocates International i ett brev till IOGT:s styrelse.

Nationella juristorganisationer från 20 länder i Latinamerika har också reagerat med bestörtning. Sveriges internationella anseende som en rättsstat med respekt för mänskliga rättigheter har definitivt skadats genom Green-rättegången och utslutningen ur IOGT-NTO.

En större juristorganisation i Bulgarien – Rule of Law Institute – uttrycker också sin oro för att Sverige befinner sig på ett sluttande plan där yttrande- och religionsfriheten successivt inskränks.

Men många svenskar verkar omedvetna om vad som händer – man har sitt bröd och skådespel, det vill säga bidrag från staten och underhållning på TV. Man uppslukas av ”Let’s dance” och Melodifestivalyra. Men det är kanske bara en tidsfråga innan deltagare i dylika evenemang måste deklarera sina åsikter i diverse frågor innan man kan bli godkänd att få delta.

Eller som SEA:s generalsekretare Stefan Gustavsson uttrycker det: “Beslutet (IOGT-NTO:s) är häpnadsväckande och skrämmande. Signalen är tydlig: Bara den som har en politiskt korrekt sexualetik får arbeta för nykterhet inom IOGT-NTO. … Vad är nästa steg? Måste man redovisa sin uppfattning om homosexualitet för att spela korpfotboll, gå med i kooperationen, åka tåg med SJ, söka statliga tjänster…”

Den framstående jusristen Benjamin W. Bull från USA menar att IOGT-NTO:s agerande liknar en sekularistisk inkvisition med syfte att driva bort kristna från det offentliga rummet och från frivilligorganisationer.

Det finns tragiska paralleller till inkvisitionens och häxbålens dagar. Försöken att straffa dem som har ”fel” tro fortsätter fast i ny tappning. Åke Green är farlig för den svenska enhetsstaten – där ”tyckfrihet” inte verkar råda.

Andrea Williams, direktor för Christian Legal Centre i Storbritannien menar att pastor Green har blivit diskriminerad och olagligen straffad för sina åsikters skull. Advokat Fernando Soares Loja från Portugal, är också bekymrad över utvecklingen i Sverige. Han hoppas trots allt att det ska finnas utrymme för både nykterister och för yttrandefriheten.

John Langlois, advokat och ordförande för Evangeliska världsalliansens (WEA) kommission för religionsfrihet, menar att IOGT-NTO behöver en ny styrelse.

– Det är ofattbart, efter vad vi borde ha lärt oss av årtionden av totalitära regimer i 1900-talets Europa, att IOGT-NTO förkastar grundläggande mänskliga rättigheter som vi européer så hårt och dyrköpt kämpat oss till, säger han.

MATS TUNEHAG

Ordförande

Svenska Evangeliska Alliansen (SEA)

Under rubriken RESURSER/Yttrandefrihet i vänsterspalten hittar Du en pdf-fil med internationella reaktioner på uteslutningen av Åke Green.