Om man söker på Google efter ”Sverige snabbast växande folkrörelse” är anspråken många: islam, vindkraften, den lokala utvecklingsrörelsen, föreningen Kimberleys vänner … och Humanisterna! Vem som bäst har lyckats slå igenom i media är det dock igen tvekan om. Humanisterna fortsätter sin kamp mot religion i allmänhet och kristen tro i synnerhet.

I det läget är det väsentligt att kristna stiger fram och argumenterar för den kristna tron. Motsättningen som Humanisterna målar upp, mellan å ena sidan tänkande och vetenskap och å andra sidan religion och kristen tro, är falsk.

Därför är det glädjande att de offentliga samtalen om humanism och kristen tro fortsätter.

Den 5 mars kl 19:00 blir det debatt mellan Christer Sturmark och Ulf Ekman om ateism och gudstro. Plats: Livets Ord i Uppsala. Hela debatten kommer att spelas in av SVT 24 Direkt, som kommer att sända den i efterhand. Förutom SVT kommer debatten även att sändas på Livets Ords webb-tv samt på Kanal 10.

– Jag tror att debatten är signifikant för den tid vi lever i. Den moderna ateismen har stora anspråk när det gäller att begränsa och minimera det kristna inflytandet i det offentliga Sverige. Vi som kristna har också ett stort anspråk när det gäller att behålla och utvidga utrymmet för de andliga, kulturella och sociala värden som kristendomen stått för i tvåtusen år och som har präglat det här landet i tusen år, säger Ulf Ekman (som sedan ett år tillbaka också är styrelseledamot i SEA).

Ytterligare debatter följer de kommande veckorna. Den 8 mars kl 11:00 blir det debatt mellan Lars Gule och Stefan Gustavsson i stadshuset i Kristiansand, Norge, på temat: ”Människa, vem är du?” Lars Gule är tidigare generalsekreterare för den norska humaniströrelsen. Den 12 mars kl 17:30 blir det debatt mellan Christer Sturmark och Stefan Gustavsson i Folkets Hus i Strömsnäsbruk, Småland.

Be om intressanta och klargörande debatter! Be att det ökade livsåskådningsintresset i vårt land ska fördjupas och bli ett andligt sökande som leder till Kristus!

STEFAN GUSTAVSSON

Generalsekreterare

Svenska Evangeliska Alliansen