Abortfrågan har kommit tillbaka med ny kraft i den svenska debatten. Nu senast genom förslaget om att kvinnor från andra länder ska kunna komma hit för att göra abort. Reaktionerna har varit starka. Vi har Europas mest liberala abortlagstiftning, med fri abort till vecka 18. Vi har en socialminister som är kristdemokrat; det historiskt sett mest abortrestriktiva partiet i Sverige.

Då uppstår frågan, som Lars F Eklund på tankesmedjan Civitas formulerade den: ”Är det under några omständigheter rimligt, att Sveriges genom tiderna förste kristdemokratiske socialminister aktivt driver igenom en lag, vars själva syfte är att öka möjligheterna att släcka spirande, oskyldiga människoliv i vårt land?”

Idag uppvaktade vi därför socialminister Göran Hägglund, med en bred delegation av kristna ledare från olika kyrkor och samfund, både från Svenska Kyrkan, flera olika Frikyrkor och Katolska Kyrkan och dess människorättsorganisation Respekt.

Vi fick en timmes intensivt samtal med socialministern, med bra tillfällen att framföra vår kritik av förslaget om att öppna Sverige för abortturism: Det kommer att öka antalet aborter i Sverige, inte minst antalet sena aborter mellan vecka tolv och vecka arton. Vi önskar se en utveckling åt andra hållet, med minskande antal aborter istället.

Vi samtalade också om behovet av normbildning – det höga antalet aborter i Sverige beror ju knappast på bristande sexualkunskap eller svåråtkomliga preventivmedel. Det som behövs är normer som upprättar människolivets värde.

Tyvärr undergräver många argument i abortdiskussionen just en sådan normbildning. Påståendet att abort är ett etiskt dilemma, något som Kd ofta framhäver, är ett exempel. Om det inte finns ett alternativ som är mer rätt än det andra – om abort verkligen är ett etiskt dilemma – kan vi ju inte förvänta oss en positiv normbildning i frågan. Då finns det ju ingen norm som vägleder oss, utan det är enbart en personlig fråga.

Här behöver vi en förnyad diskussion, inte bara om abortturism, utan av själva grundfrågan: Är det rätt att utsläcka ofödda människors liv?

Frågan om abortturism är inte avgjord. Därför är det viktigt att vi är många, som på olika plan, engagerar oss och lyfter fram frågan. Organisationen Ja till livet har gjort en mycket bra sammanställning av faktamaterial och alla argument i debatten om abortturism, se www.jatilllivet.se

Stefan Gustavsson

generalsekreterare