Valberedningens förslag till
Svenska Evangeliska Alliansens styrelse 2007

1. Omval

Annelie Enochsson (3 år)

Bertil Olsson (3 år)

Mats Tunehag (3 år)

Mikael Oscarsson (3 år)

Kristina Frisk (1 år)

2. Nyval

Stefan Swärd (suppleant Anders Blåberg) (2 år)

Ulf Ekman (suppleant Robert Ekh), (2 år)

Bengt Axelsson (2 år)

3. Kvarstår sedan tidigare

Stefan Claar (2 år)

Görel Carlsson (1 år)

Rose-Marie Paulsson (1 år)

4. Adjungerad

Stefan Gustavsson