Se även SEA:s resursbank Äktenskap.info samt hemsidan för den internationella äktenskapsveckan!

Äktenskapet – en bild på Kristus och kyrkan SEA Paper nr 30: Äktenskap och familj är instiftat för att uppenbara Guds kärlek, och till Guds ära – för att sprida Guds härlighet.

Omdefinieringen av äktenskapet – skäl till försiktighet SEA Paper nr 21 om argumenten kring äktenskapslagstiftning.

Hopp för familjen – evangeliet, hoppet och världen SEA Paper nr 12 om äktenskapet och evangeliet av New York-pastorn Timothy Keller.

Vad är äktenskapet? (engelska)
Ska samhället erkänna äktenskapet som en reproduktiv enhet eller som en romantisk överlåtelse? Beroende på hur man svarar på denna fråga avgörs också frågan om hur äktenskapet ska omdefinieras. Kortare version av boken med samma namn, skriven av juristerna Sherif Girgis, Robert George och Ryan Anderson.

Evangeliet och Sex (engelska)
Artikel av Timothy Keller, pastor Redeemer Presbyterian Church, om Bibelns syn på sexualitet.

Varför är det fel med sex före äktenskapet? (engelska)
Artikel av apologeten Amy Orr-Ewing vid Oxford Centre for Christian Apologetics.

Bibelns syn på äktenskap och sex
PowerPoint-presentation till hjälp för predikan av Stefan Gustavsson.

Sexualitet och kristet hopp
Undervisning av Timothy Keller, pastor Redeemer Presbyterian Church.

Kärlek, romantik och giftermål i det 20:e århundradet
Undervisning av Dr. Albert Mohler vid Southern Baptist Theological Seminary (ljudfil).

Skilsmässa – äktenskapets fiende
Undervisning av Dr. Albert Mohler vid Southern Baptist Theological Seminary (ljudfil).

Alphas äktenskapskurs Alpha International, AlphaSverige äktenskapskurs.