En röst

i det offentliga rummet

Ett nätverk

som bygger relationer

En resursskapare

som bidrar med fakta och argument

Vetenskap och tro

Har du upptäckt vår innehållsrika resurssida om relationen mellan vetenskap och tro?

Nyheter

Behövs missionsfokus på Sahel-regionen i Afrika (Dagen)

År 2050 kommer Afrika att vara den ungdomliga kontinenten, samtidigt som befolkningen på de flesta övriga kontinenter är åldrande. Sannolikt kommer också de största evangeliska församlingsrörelserna att då finnas i Afrika. Afrikanska kyrkor och samfund är därmed en...

läs mer

SEA:s seminarier i Almedalen 2023

SEA:s Olof Edsinger och Jacob Rudenstrand medverkade i ett antal seminarier under årets Almedalsvecka i Visby. Nedan kan du ta del av inspelningarna.Hur mycket kulturkrig tål Sverige?Varför sprider sig kulturkriget till allt fler områden? Har politiken blivit...

läs mer

Vad är talet om mångfald och pluralism värt? (UNT)

Under rubriken ”Löjligt kalla Furuhöjdskyrkans religionsfrihet hotad” ifrågasätter Sakine Madon vår kritik av Östhammars kommuns beslut att dra in aktivitetsstödet till en av bygdens ideella aktörer. Orsaken till att Svenska Evangeliska Alliansen engagerat sig i...

läs mer

Undermålig kritik av Furuhöjdskyrkan (längre text)

De principiella frågor som Östhammars kommuns agerande väcker är djupt oroväckande. Kommunen har självklart rätt att upphöra med sitt verksamhetsstöd till ideella organisationer. Men om de vill undanta religiösa organisationer, eller – som i det här fallet – teologisk...

läs mer

Möt SEA i Almedalen

Onsdag 28 juni kl 13:30: Hur mycket kulturkrig tål Sverige? Kulturkriget sprider sig till allt fler områden. Vad beror detta på? Har politiken helt enkelt blivit existentiell i takt med religionens tillbakadragande? Är kulturkriget rentav en teologisk debatt i...

läs mer

Nyheter

Tragiskt när Amnesty underminerar sitt eget kärnuppdrag

Det mest tragiska i detta är nog ändå att en organisation som genom åren har betytt så mycket för så många väljer att underminera sitt eget kärnuppdrag. För även om de gamla Amnesty-magasinen var deprimerande, fyllde de en viktig funktion. Liksom Amnesty faktiskt gör...

läs mer

Respons till David Davage

David Davage, docent i Gamla testamentets exegetik och lärare på ALT, har på Academia.edu publicerat en längre artikel på temat Reflektioner kring det offentliga samtalet om EFK:s rapport om samkönade relation. Betydande delar av innehållet utgör kommentarer och...

läs mer

Kristen i den andliga striden

Den andliga kampen är en ständigt närvarande realitet, och detta gäller oavsett om vi är kristna eller inte. I många fall intensifieras kampen när vi går på ”offensiv” för det som är Guds rikes sak. Därför behöver vi komma ihåg att be för dem som på olika sätt...

läs mer

En djupare analys av EFK-rapporten

Arbetsgruppen bakom Helighet och barmhärtighet har lagt ned ett imponerande arbete. Den har vridit och vänt på ett antal aspekter av de frågor som har legat på dess bord och den har gjort materialet tillgängligt för oss andra som brottas med liknande frågor. Tack för...

läs mer

Behövs missionsfokus på Sahel-regionen i Afrika (Dagen)

År 2050 kommer Afrika att vara den ungdomliga kontinenten, samtidigt som befolkningen på de flesta övriga kontinenter är åldrande. Sannolikt kommer också de största evangeliska församlingsrörelserna att då finnas i Afrika. Afrikanska kyrkor och samfund är därmed en...

läs mer

En röst

i det offentliga rummet

Ett nätverk

som bygger relationer mellan kristna och som överbryggar gamla gränsdragningar

En resursskapare

som bidrar med fakta och argument, hemsidor och böcker, i etiska och teologiska frågor

Hela tiden med Jesus, Bibeln och missionsuppdraget i centrum

Bli Plusmedlem

– få bokpaket!