En röst

i det offentliga rummet

Ett nätverk

som bygger relationer

En resursskapare

som bidrar med fakta och argument

Vetenskap och tro

Har du upptäckt vår innehållsrika resurssida om relationen mellan vetenskap och tro?

Nyheter

Okunskapen om den andliga kampen riskerar bli dyr (Dagen)

Lärjungen Johannes skriver: “Vi vet att vi är av Gud och att hela världen är i den ondes våld” (1 Joh 5:19). Med denna bibliska sanning som grund, och med anledning av min bok Farliga för fienden, skrev jag för en tid sedan en artikel om den andliga världen. Lite...

läs mer

Hur bevarar man en församlings identitet? (Hemmets Vän)

Det finns flera intressanta paralleller mellan de integrationsutmaningar som råder i Sveriges frikyrklighet och de som råder i det svenska samhället i stort. SEA:s Olof Edsinger har läst boken Saknad: På spaning efter landet inom oss och noterar att mycket som är sant...

läs mer

Nyheter

SEA:s seminarier i Almedalen 2023

SEA:s Olof Edsinger och Jacob Rudenstrand medverkade i ett antal seminarier under årets Almedalsvecka i Visby. Nedan kan du ta del av inspelningarna.Hur mycket kulturkrig tål Sverige?Varför sprider sig kulturkriget till allt fler områden? Har politiken blivit...

läs mer

Vad är talet om mångfald och pluralism värt? (UNT)

Under rubriken ”Löjligt kalla Furuhöjdskyrkans religionsfrihet hotad” ifrågasätter Sakine Madon vår kritik av Östhammars kommuns beslut att dra in aktivitetsstödet till en av bygdens ideella aktörer. Orsaken till att Svenska Evangeliska Alliansen engagerat sig i...

läs mer

Undermålig kritik av Furuhöjdskyrkan (längre text)

De principiella frågor som Östhammars kommuns agerande väcker är djupt oroväckande. Kommunen har självklart rätt att upphöra med sitt verksamhetsstöd till ideella organisationer. Men om de vill undanta religiösa organisationer, eller – som i det här fallet – teologisk...

läs mer

Möt SEA i Almedalen

Onsdag 28 juni kl 13:30: Hur mycket kulturkrig tål Sverige? Kulturkriget sprider sig till allt fler områden. Vad beror detta på? Har politiken helt enkelt blivit existentiell i takt med religionens tillbakadragande? Är kulturkriget rentav en teologisk debatt i...

läs mer

En röst

i det offentliga rummet

Ett nätverk

som bygger relationer mellan kristna och som överbryggar gamla gränsdragningar

En resursskapare

som bidrar med fakta och argument, hemsidor och böcker, i etiska och teologiska frågor

Hela tiden med Jesus, Bibeln och missionsuppdraget i centrum

Bli Plusmedlem

– få bokpaket!