SEA gör skillnad. Ofta stretar vi på i motvind, men genom träget arbete, där vi vill vara både pålästa och alerta, får vi gång på gång vara med och bidra i aktuella frågor. Själva grundförutsättningen för detta arbete är alla ni som stödjer oss som medlemmar och plusmedlemmar, skriver SEA:s Olof Edsinger, samtidigt som han inbjuder alla som vill att delta i SEA:s nya värvningskampanj.

När jag talar om SEA:s uppdrag brukar jag använda mig av tre R. Vi vill vara:

  • En röst i det offentliga rummet.
  • Ett nätverk som bygger relationer mellan kristna och överbryggar gamla gränsdragningar.
  • En resursskapare som bidrar med fakta och argument, hemsidor och böcker, i etiska och teologiska frågor

Under de två och ett halvt år som jag har haft förmånen att leda SEA:s arbete tycker jag gång på gång att vi har fått se dessa saker förverkligas. Genom Guds nåd upplever jag helt enkelt att SEA får vara med och göra skillnad – och jag hoppas att du upplever detsamma!

Ett aktuellt exempel kan hämtas från förra veckan, då SEA var inbjudna att delta i jämställdhetsminister Åsa Lindhagens hearing med anledning av FN:s periodiska granskning av Sverige. Min kollega Jacob har tillsammans med en av våra europeiska samarbetspartners satt samman en rapport inför granskningen, där vi bland annat uppmärksammar Migrationsverkets konvertitärenden, kristofobiska hatbrott på asylboenden och samvetsfrihet i den svenska vården. Nu fick jag som enda tydliga kristna röst på hearingen möjlighet att uttrycka de två första av dessa punkter även inför ministern och hennes medarbetare. En viktig möjlighet, som vi i SEA kunde ta vara på!

Samma vecka hade vi en artikel i Kyrkans Tidning, där jag tillsammans med SEA:s styrelseledamot Daniel Ringdahl uppmärksammade det märkliga avkragningsärendet i Luleå stift, där en präst har blivit fråntagen sitt ämbete för att ha stått upp för en klassisk syn på äktenskapet och för att ha ifrågasatt delar av evolutionsteorin. Frågan avhandlades även på redaktionell plats – men det var SEA som lyfte frågan på debattsidan!

Även om vi blickar bakåt kan vi se ett antal frågor där vi har varit med och gjort en skillnad i det offentliga rummet. Ett aktuellt exempel kan vara frågan om Bibelns plats i kursplanen för grundskolan, där det ursprungliga förslaget från Skolverket var att helt plocka bort alla sådana hänvisningar. Samma dag som remisstiden gick ut fick vi in en artikel på debattsajten Dagens Samhälle, där jag argumenterade emot det förslag som var lagt. Något som också – tillsammans med andra röster i samma riktning – skulle visa sig ha effekt.

Eller ta frågan om regeringens förslag att tillåta könskorrigerande ingrepp från 15 års ålder utan föräldrarnas medgivande. Om detta skrev jag redan i december 2018 på DN Åsikt, och blev då en av de första i Sverige att rapportera om de senaste forskningsrönen om det som kallas för Rapid Onset Gender Dysphoria. Tidigare samma år skrev jag i Göteborgs-Posten om problemet med transrörelsens metafysiska syn på kön, och även då var vi en relativt ensam röst i dessa frågor. Men efter programmen ”Tonårsflickorna och tranståget 1 & 2” i SVT:s Uppdrag Granskning är nu hela Sverige medvetna om problemen, och Regeringen har sagt att man inte ska gå vidare med frågan innan Statens medicinsk-etiska råd har fått en möjlighet att uttala sig.

Kort sagt: SEA må inte alltid få offentlig cred för sina insatser, men på olika sätt får vi ändå vara med och bidra.

Fler exempel skulle självklart kunna ges. Min kollega Jacob har till exempel fått skriva flera gästledare i Svenska Dagbladet. Men ovanstående kan kanske räcka som illustration av det jag vill säga: SEA gör skillnad. Ofta stretar vi på i motvind, men genom träget arbete, där vi vill vara både pålästa och alerta, får vi gång på gång vara med och bidra i aktuella frågor.

Själva grundförutsättningen för detta arbete är alla ni som stödjer oss som medlemmar och plusmedlemmar. Så här i början av decenniet lanserar vi därför en värvningskampanj för att om möjligt kunna bli fler i dessa stödtrupper. Hjälp oss gärna att värva nya medlemmar i din familj, församling eller vidare bekantskapskrets.

Vi står tillsammans för ett förvandlat Sverige, som på allt fler områden präglas av Guds rikes nåd och sanning!

Olof Edsinger
Generalsekreterare