Är nyateisternas anklagelser en förvrängd återgivning av Gamla testamentets etik, eller är Gud ett moraliskt monster, som nyateisterna säger att han är? I denna artikel skriver apologeten Paul Copan att Richard Dawkins , Christopher Hitchens och andra nyateister inte tar hänsyn till vare sig GT:s varma moraliska etos, bakgrunden i det antika Mellanöstern, eller den metafysiska kontext som stöder den objektiva moralen. ”Enligt min uppfattning är de här anklagelserna från nyateisterna en förvrängd återgivning av etiken i GT,” menar Paul Copan.

Av Paul Copan

Läs mer SEA_Paper_25_Ar_Gamla_testamentets_Gud_ond