Uppskattningarna av hur många buddhister det finns i världen varierar mellan 330 miljoner och 1 miljard. De flesta beräkningarna är dock samstämmiga kring att andelen buddhister utgör ungefär sex procent av världens befolkning. Även om buddhismen är betydligt mindre än kristendomen, är den i dag en global religion.

Av Hugh Kemp

Läs mer SEA_Paper_31_Buddhister_i_Västvärlden