”Den nutida religiösa pluralismen betraktar den traditionella kristna läran om frälsning genom Kristus allena som orimlig. Problemet tycks vara att en alltigenom kärleksfull och mäktig Gud inte går ihop med uppfattningen att de personer som inte hör och tar till sig evangeliet om frälsning genom Kristus blir fördömda. En närmare analys avslöjar att problemet till sin karaktär är kontrafaktiskt: Gud skulle inte kunna fördöma personer som, även om de frivilligt avvisat att Gud ger tillräcklig nåd för frälsning genom människans natur och samvete, hade tagit emot hans frälsande nåd när den förmedlas genom evangeliet. Till svar kan påpekas att även om Gud är allsmäktig är det ingen garanti för att han kan skapa en värld där alla personer frivilligt tar till sig hans frälsning, och att han är alltigenom kärleksfull medför inte att han skulle föredra en sådan värld, även om den var genomförbar, framför en värld där vissa personer frivilligt avvisar hans frälsning. Det är dessutom möjligt att Gud har skapat en värld som har en perfekt balans mellan räddat och förlorat, och att Gud har ordnat världen på ett så förutseende sätt att de som missar att höra evangeliet och bli räddade inte skulle ha svarat bejakande på det även om de hade hört det.” ”Politically Incorrect Salvation”, i Christian Apologetics in the Post-Modern World, red av T. P. Phillips och D. Ockholm. Downer’s Grove, Ill.: Inter-Varsity 1995, s 75–97.  Av William Lane Craig

Läs mer: SEA Paper 5 Politisk inkorrekt frälsning