Uncategorized

Feministiskt felslut om Guds namn

En kollektvädjan som skickades ut centralt från Svenska Kyrkan har väckt berättigad debatt. Inför Heliga Trefaldighets dag fanns en bearbetad form av en av den dagens kollektböner. Den nya versionen innehöll formuleringen ”Gud, Heliga Treenighet, Fader och...