SEA Papers

SEA Paper 40: Ärliga frågor förtjänar ärliga svar

Finns Gud? Varför visar Gud sig inte tydligare? Varför finns det onda? Vad är meningen med livet? Vad händer när man dör? Leder alla religioner till Gud? Dessa är de vanligaste frågorna som svenska ungdomar och studenter har om Gud och kristen tro. Många av frågorna...

SEA Paper 38: Det ondas uppkomst

Med läran om ondskans uppkomst står vi vid ett vägskäl. Här bryter sig meningarna mellan kristen tro och andra religiösa tolkningar. Inom mer allmänreligiösa och naturligtvis i sekulariserade sammanhang har man velat ta bort radikaliteten i en kristen syn. Idag sker...

SEA Paper 37: Skapelse, evolution och vanliga kristna

Hur får vi vetenskapens data att stämma med Skriftens undervisning? Den enklaste vägen för vetenskapen vore antagligen att svara: ”Vem bryr sig om Skriften och teologi?” Men då misslyckas man att göra Bibelns auktoritet rättvisa, något Jesus själv tog ytterst seriöst....